Vikten av att välja rätt hemförsäkring

En hemförsäkring är nödvändig om du vill skydda din egendom. Det kan även vara ett krav från hyresvärdens sida, eller bostadsrättsföreningen. Finns det något man inte bör tumma på så är det försäkringsskyddet för ditt hem, men hur du går tillväga inför valet kan skilja sig utifrån ditt behov. I detta inlägg presenterar vi saker som alltid är viktiga att ta tänka på när det handlar om hemförsäkringar.

Välj försäkring enligt bostadssituation

Förutom specifika försäkringar för hus och villor hittar du även skydd till bostadsrätter eller hyresrätter. Hedvigs hemförsäkring inkluderar dessutom ett skräddarsytt alternativ för studenter till ett rabatterat pris.

Se över vad som ingår i försäkringen

När ditt hem är försäkrat får du exempelvis ersättning om en brand eller vattenskada skulle uppstå, men den täcker också stöld och skadegörelse på din egendom.

Utöver detta brukar hemförsäkringen innefatta:

  • Reseskydd i 45 till 60 dagar
  • Överfallsskydd
  • Rätsskydd

Tänk också på att storleken av din självrisk ofta kan justeras. Anger du ett högre värde kan du få en lägre premie, men då behöver du även betala ett högre belopp vid en eventuell skada eller olyckshändelse.

Drulle ingår inte alltid per automatik

En distinkt skillnad med försäkringsbolagen är drulle eller allrisk. Ibland ingår det som ett tillägg, medan den även kan finns med som standard. Ersättningen innefattar att du skyddas även vid oförutsedda händelser, upp till ett visst belopp.

Några sådana händelser är när du tappar mobilen i marken, eller att du spiller kaffe på en ny soffa. I dessa lägen kan det vara bra att skyddet ingår i hemförsäkringen.

Ibland kan det vara klokt att teckna tillägg

Ett vanligt tillägg som erbjuds av försäkringsgivarna är något som kallas för ”Utökat reseskydd”. Den inkluderar avbeställningsskydd och ersättning vid resor, samtidigt som du får möjligheten till ersättningsresa om du skulle bli sjuk under en längre tid.

Andra tillägg som kan tecknas är:

  • Skydd mot hemelektronik
  • Värdesaker
  • Olycksfall

Leave a Reply

Your email address will not be published.