Om oss

Hemmet och skolan är de två viktigaste platserna i ett barns liv. I hemmet lär sig barnen att vara självständiga och ansvarsfulla. De lär sig att ta hand om sig själva och sina ägodelar. De lär sig också att interagera med andra familjemedlemmar. I skolan lär sig barnen att vara en del av en gemenskap. De lär sig att dela med sig och samarbeta med andra. De lär sig också att tänka kritiskt och lösa problem. För att se till att barnen får en bra utbildning är det viktigt att både hem och skola samarbetar. Genom att arbeta tillsammans kan hemmet och skolan ge barnen de färdigheter och kunskaper de behöver för att lyckas i livet.

På Hem & Skola försöker vi utbilda unga vuxna och ungdomar att skapa ett säkert hem.