Riksförbundet Hem & Skola.

Vi är en idéburen medlemsorganisation med årsmötet som högsta beslutande organ. Vid årsmötet utser vi styrelse och ordförande samt fattar beslut om verksamheten.

Vi är också en obunden paraplyorganisation där skola, målsmän, styrande organ och andra intresseorganisationer kan träffas över hela Sverige.

Vi finns idag representerad i dessa nätverk:

Lokala föreningar.

På det lokala planet finns vi representerade av lokala Hem & Skolaföreningar (medlemmar).

De knyts till riksförbundet och skolorna genom samverkansavtal och deras uppdrag är att vara kravställare och verka inifrån varje skola.

Stadgar.

Antagna vid årsmöte den 15 april 2018. Ladda ner här.