Riksförbundet Hem & Skola.

Vi är en idéburen medlemsorganisation med årsmötet som högsta beslutande organ. Vid årsmötet utser vi styrelse och ordförande samt fattar beslut om verksamheten.

Vi är också en obunden paraplyorganisation där skola, målsmän, styrande organ och andra intresseorganisationer kan träffas över hela Sverige.

Vi har egen representation i Stockholm, där den dagliga verksamheten leds av ordförande Ulrica Celec.

Riksförbundets är elevernas ombudsman i skolmiljöfrågor. Dess grundläggande syfte är att driva opinion, organisera förbättringsprojekt och genomföra dem.

Vi finns idag representerad i dessa nätverk:

Hem & Skolaklubbar.

På det lokala planet finns vi representerade av lokala Hem & Skolaklubbar (medlemmar).

De knyts till riksförbundet och skolorna genom samverkansavtal och deras uppdrag är att vara kravställare och verka inifrån varje skola.

Kraftkällan.

Riksförbundet har tecknat avtal med Kraftkällan, en fristående näringslivsorganisation som arbetar för att återerövra Sveriges position som kunskapsnation. Kraftkällans syfte är att bidra med resurser till Sveriges utbildningsinstitutioner så att de får bättre möjlighet att fullfölja sitt uppdrag.

Stadgar.

Antagna vid årsmöte den 25 maj 2013. Ladda ner här.