Kan vi hjälpa varandra

Utbildningsansvaret bör inte enbart ligga på skolan och våra pedagoger. Antagligen inte heller våra politiker. Uppgiften bör ligga på en idé om partnerskap som förenar olika kompetenser under samma tak och där skördar synergieffekterna av ett samarbete.

Därför vill vi nu lägga förbundets kraft på att utveckla landets föräldraföreningar och föräldraråd och ge dem underlag, mod och inspiration för att utveckla sina barns skola.

Det Hem och Skola vi nu bygger letar efter lösningar som innebär att våra barn kan möta alla de valmöjligheter som står till den vuxnes förfogande.

Vi gör det i förvissningen om att Hem och Skola står för ett grundläggande behov, en idé så självklar att, om den inte fanns, så behövde den skapas: En kulturgemenskap med landets alla vårdnadshavare och alla de som tror på att en bra utbildning är grunden för ett framgångsrikt samhälle.

Våra barn kräver vuxna med stora öron och ett bultande hjärta, för det handlar om människor, inte siffror.