Modernisera skolan

Alla kan se att skolan inte fungerar tillfredsställande. Samhället ställer krav på våra unga som skolan inte längre klarar att leverera. 

Det får konsekvenser för framtiden: 

Vi får som land svårare att konkurrera, både inom och utanför landets gränser. Och, som följd av det, blir det knepigt att hålla levnadsstandarden uppe.

Idag lever vi i ett högspecialiserat samhälle där det inte ges något utrymme för resursslöseri. Där är barnen kanske vår viktigaste resurs. Det är de som ska ge oss en framtid, där även du som pensionerad förälder eller avtackad företagare ska få plats.

Har vi råd med en skola där en av åtta skolbarn hamnar i ofrivilligt utanförskap som begränsar dem som vuxna på grund av ineffektivitet? Det gäller såklart alla elever, men det drabbar högpresterande och lågpresterande barn särskilt hårt. 

Det resulterar vanligen i långtidsarbetslöshet, psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. 

Så länge dagens skola slösar bort barnens framtid och samhällets resurser har vi på Hem och Skola ett meningsfullt arbete att utföra. 

Vi betraktar oss själva som barnets ombudsman i skolan. Vårt fokus ligger på skolmiljöfrågor. Vårt uppdrag är att förbereda skolbarnet för ett fullvärdigt liv som vuxen, vilket innebär att kämpa mot allt som hotar att försvaga det på sin väg mot vuxen samhällsmedborgare: 

Bristande pedagogik. Handikapp. Psykisk och fysisk ohälsa. Sociala problem. Svåra hemförhållanden. Ojämlikhet. Missbruk. Dålig studiemiljö. Rasism. Mobbning. Osund pornografi. Och skeva könsnormer. 

Vår stora utmaning – och dröm – är att alla skolbarn ska få möjlighet att utvecklas till fullt fungerande samhällsmedborgare och bidra till samhället istället för att fördyra det. 

För att nå ditt måste vi skapa en skola på barnets egna villkor istället för tvärtom. 

Skälet är väldigt enkelt:

Det är bättre att bygga ett starkt barn än att laga en trasig vuxen.

Du är varmt välkommen att hjälpa till.

Bli medlem