Dagens stora utmaning

Dagens stora utmaning är att förstå hur våra barn tänker, känner och motiveras.

Av den orsaken är vi den enda föräldraförening som ser att:

* vår beställare är barnet som vuxen,
* barnens ombud våra kravställare
* och samhället vår kund.