Bli medlem i Hem och Skola

Det som förenar oss är vår tydligaste gemensamma utgångspunkt: att barnen är vår framtid, att alla barn har en talang och rätt till utbildning på sina villkor.

Vi är en rikstäckande föräldraorganisation som samarbetar med motsvarande organisationer i Europa. Som medlem i Riksförbundet Hem och Skola medverkar du till bättre möjligheter att påverka våra barns situation i förskola, grundskola och gymnasium.

Våra barn kräver vuxna med stora öron och ett bultande hjärta, för det handlar om människor, inte siffror.

Som medlem i Riksförbundet:

• närvarar du på årsmötet och deltar i val till styrelsen
• agerar du ambassadör för organisationen
• bidrar du med din kunskap, ditt engagemang och nätverk för att främja utvecklingen av vårt arbete

 

Anmälan görs ensklast här!