Ansvar för framtiden

En av vår tids riktiga stora utmaningar är att vi måste våga förändra den skola vi känner till från grunden.

Om vårt samhälle ska klara uppgiften att möta de krav som ställs av framtiden i frågan om klimatet,
en utjämnad ekonomisk fördelning med en global medelklass så måste vi se till att våra barn, som är
de som ska ta sig an uppdraget, står bättre rustade.

För att ta tillvara barnens kreativitet och lust till kunskap behöver vi tänka om i de fundamentala
principerna i hur kunskap förmedlas. Vi måste våga tänka utanför boxen, vi måste våga göra annorlunda.
Men för att klara det måste vi utmana det vi tar för givet, saker vi tycker är självklara och frigöra
våra tankar från det som känns tryggt.

Det är vår uppgift att vi utbildar barnen, så att de kan möta framtiden